NØDSTILFELLER

I nødsfall

Kontaktprosedyre for beboere

I vaktmesters arbeidstid (07:00 - 15:00) - ring 901 82 846
Telefontid kl 1030-1130. (telefontiden gjelder ikke ved hastesaker)

 Utenfor vaktmesters arbeidstid: 

 1. Er det fare for skade på andre leiligheter (særlig vannskader)

Hvis JA: Kontakt styreleder eller teknisk assistent
Hvis NEI: Ring vaktmester neste arbeidsdag

 2. Ved vannskader: Ring rørlegger
 3. Ved feil på det elektriske anlegget: Ring elektriker

Hvis uhellet skulle være ute og du trenger assistanse:

Brann             110
Politi              112
Ambulanse    113 

 

www.vestli.no
+47 41 50 23 71 |