HÅNDVERKERE

Elektriker

Tallberg Elektro
Døgnvakt: Tlf: 22 79 66 40
Kontaktperson:e-post: post@tallberg.no
www.tallberg.no

Rørlegger

Rørleggervakta
Tlf: 23 12 65 50
www.rorleggervakta.no

Låsesmed

Aker Lås AS
Døgnvakt: Tlf: 07707
www.akerlas.no 

Glassmester

Svendsen-Glasservice AS
Døgnvakt: Tlf: 815 45 277
www.815glass.no

Snekker

Inngangsdør / Balkongdører / Vinduer:
Origo Bygg AS
Kontaktperson: Lars Belgen
Tlf: 22 79 43 71
e-post: origbygg@online.no
www.origobygg.no

www.vestli.no
+47 41 50 23 71 |