FORRETNINGSFØRER

Forretninsfører:

Sameiets forretningsfører er :
OBOS Eiendomsforvaltning AS, Postboks 6668 St Olavs plass, 0129 Oslo.

Besøksadresse Hammersborg Torg 1, Oslo.

Forretningsfører skal kontaktes i forbindelse med omsetning av bolig slik at ny eier blir registrert. Telefon: 22 86 55 00 E-post: oef@obos.no.

Se vedtektene.

Send oss en henvendelse

www.vestli.no
+47 41 50 23 71 |