VEIBOM

BOM OG PASSERINGER!

En inn og utpassering koster kr 20.- og betales i sin helhet ved innpassering. Det er ikke lenger anledning til å betale med mynter i det den nye betalingsautomaten kun aksepterer kort. Det kan benyttes både bankkort og kredittkort. I tillegg er mulig å benytte elektronisk bomåpner, eller åpne bommen via mobiltelefon dersom kriteriene for slik bruk er tilstede.

Elektronisk bomåpner og/eller adgang til å åpne bommen med mobiltelefon fåes hos styret etter søknad. Når det gjelder kriterier for tildeling av bomåpner / bruk av mobiltelefon, se vedlegg.

Retningslinjer for tildeling av bomåpner

 

EKSEMPEL PÅ BEHOV FOR ÅPNING AV BOMMEN MED MOBILTELEFON

  1. Beboer som etter rettningsliners pkt.1,2,3 har fått tilgang til systemet, bestiller en drosje og ønsker at den skal kjøre frem til oppgangen. Det opplyses under bestillingen at bestiller skal åpne bommen når bilen ankommer.
  2. Drosjen ankommer bommen og ringer til bestiller for å informere at vekommende står foran bommen.
  3. Bestiller(beboer) ringer så til "BOM SAMEIET" som vedkommende på forhånd har lagret i sine kontakter.
  4. Samtalen blir brutt, bommen åpner og drosjen kjører inn og frem til riktig oppgang.
  5. Ved utkjøring åpnes bommen automatisk når bilen nærmer seg bomarmen.

 

OPPSUMMERT PRISLISTE:

  • kr 20,- ved bruk av bankkort og kredittkort for å åpne bommen. Kostnaden trekkes direkte fra betalingskortet.
  • kr 25,- pr GSM oppringing/åpning av bommen med mobiltelefon. Kostnaden etterfaktureres til bruker iht. faktureringsplan.
  • kr 1000,- depositum for bomåpner

Nyhet! - RING TIL BOMMEN

Hvordan?

01. Ditt mobiltelefonnummer registreres etter søknad.
02. Du får en velkomsmelding fra systemet (et 12-siffret nummer) som du lagrer i dine kontakter under f.eks. BOM SAMEIET. 
03. Ved behov (og kun ved behov) ringer du til bommen for å få den til å åpne. Du vil bli fakturert kr 25,- for hver gang du har ringt til bommen.

Dette systemet fungerer kun fra mobiltelefonnummer som er lagret i systemet.

Tjenesten koster altså kr 25,- pr åpning og vil bli etterfakturert fra Vestliskrenten sameiet til brukeren. Det er ingen ytterligere kostnader fra din teleoperatør for åpne bommen vår med mobiltelefon. 

www.vestli.no
+47 41 50 23 71 |